Au Balcon 

Performance Art

Director: Xiaoqin Gao

Lighting: Xinyuan Li

Installation and Set: Xudong Chen

Live Music: Jianhong Li

Live Video Director: He Kang

Projection: Cunrui Lin

Makeup and Costume: Hui Liu

Photo: Yihao Chen, Weitang Liao